Tiệm ở Vaughan

Verified

Cần thợ nails, làm full/part-time, thợ chân tay nước hay biết làm tất cả, khu da trắng, khách sang, tip hậu.Xin gọi: (905) 552-8880

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT