Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm ở Pickering

Verified

Cần sang tiệm nails gấp vì thiếu người trông coi. Good lease, good location, good traffic. 8 bàn, 8 ghế, 2 ph. wax, bar có licensee rượu. Xin gọi chị Hương: (647) 525-7789

error: Content is protected !!