Tiệm ở Pickering

Cần nhiều nữ thợ nails kinh nghiệm, biết everything, lương bao hay ăn chia, tiệm đông khách, việc lâu dài. Xin gọi chị Hương: (647) 525-7789