TIN CẬP NHẬT

Tiệm Ở Oshawa

Verified

Cần sang tiệm nail ở trong plaza lớn, tiệm có 4 bàn 4 ghế, có 1 ph.wax, $35,000, tiền rent rẻ, lease còn dài, tiệm 14 năm, income ổn địnhXin gọi: (905) 531-1996

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!