Tiệm ở North West - Miss.

Verified

Tiệm trong plaza, 1100 sqst tiệm mở 7 năm, lease còn dài, rent rẻ, 8 bàn, 6 ghế spa, 2 ph. Có dịch vụ nails, facial, xăm thẩm mỹ.Xin gọi: (647) 500-2638 (416) 554-2743

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT