Tiệm Ở Mississauga

Cách Square One Mall 5 ‘. Cần nam nữ thợ nails biết bột ,gel và thợ chân tay nước, shellac. Bao lương cao, over 6/4. Có chổ ở nếu cần. Xin gọi: (647) 218-0711