Tiệm Ở Hamilton

Verified

Cần sang gấp tiệm nails khu Centre Mall. Điều hành 20 năm rất busy, asking 100K. Cần nhận thợ biết làm bột, bio gel, eyelash, facial, waxing Xin liên lạc: (905) 515-4909 (905) 544-7148

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT