Tiệm ở downtown toronto

Verified

Cần thợ nữ có kinh nghiệm làm chân tay nước và thợ nữ không kinh nghiệm nhưng có căn bản, bao lương làm cho tiệm đông khách, khu da trắng, việc làm lâu dài, bảo đãm công việc cho mùa đôngXin liên lạc: (416) 706-1630(416) 270-7533

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT