Tiệm Ở Barrie

Cần nữ thợ nails giỏi và có kinh nghiệm biết đắp bột, dip, bio gel, lương bao từ $130 trên ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi: (647) 829-9297