Tiệm ở Aurora / Newmarket

Cần thợ nails biết everything, lương bao $140/ngày tuỳ tay nghề hoặc ăn chia 6/4, khách da trắng, tip hậu. Đưa rước Jane/Finch. Biết lái xe càng tốt.Xin gọi: (416) 230-0854(647) 869-4177