Tiệm Number One Nails - Brampton

Verified

Cần gấp nam nữ thợ nails, bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề, nếu không biết sẽ train thêm. Tiệm ở Queen and Hansen.Xin gọi: (647) 390-6130 (905) 487-0120

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT