Tiệm Niagara Falls

Tropical Nails cần sang gấp, không người trông coi, tiệm 10 năm, khoảng 1000 sf. Xin gọi: (905) 324-5467. Facebook: facebook.com/Tropical-Nails-516272268766383/