Tiệm Nails,/ Woodbridge

Cần sang tiệm nails, trong khu vực chính của Người Ý, gần Walmart, Petvalu, Pizza Hut, LCBO, TD bank and Restaurant, tiệm có 6 ghế Pedi và 7 bàn Manicure, 2 phòng wax/massage, rent thấp, Cần sang vì lý do cá nhân, No agents, for more informations. Please call: (437) 227-6899