Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm nails - Whitby / Brooklin

Verified

Khu da trắng, tip cao, cần thợ nails biết làm tay chân nước hoặc tất cả, full time, bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo kinh nghiệmXin gọi: (905) 655-9099 sau 7PM: (416) 999-2908

error: Content is protected !!