Tiệm Nails Trong Mall - Cambridge

Cần nữ thợ nails, lương bao hoặc ăn chia, tiệm rất đông khách, full/part-time.Xin gọi: (519) 624-8609 (519) 222-0119