Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Trong Mall

Cách Toronto 2.5 hr. cần thợ nails kinh nghiệm, bao lương $1300 mùa Hè, $1,000 mùa Đông over ăn chia, bảo đảm $5000-$7000/th., bao chỗ ở, khách sang, tây trắng. Xin gọi: (416) 357-3181 (226) 886-4040

error: Content is protected !!