Tiệm Nails Trong Mall

Cần thợ nails kinh nghiệm, bao $150-$180/ng, over ăn chia, bao chỗ ở, bảo đảm income $1300-$1700/tuần, cách toronto 2.5 hrs. Xin gọi: (416) 357-3181 (226) 886-4040