Tiệm Nails Trong Mall

Cần thợ nails kinh nghiệm, bao lương $150-$180/ngày, bao chỗ ở over ăn chia, bảo đảm income $1300-$1700/tuần, cách toronto 2.5 hrs. Xin gọi: (416) 357-3181 (226) 886-4040