Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails-Tóc, Javis / Front

Downtown Toronto. Tiện giao thông, không khí làm việc và khách hàng rất tốt, cần tuyển nữ thợ nail, biết làm bột và shellac. Nhận học viênXin gọi cô Hồng: (647) 435-6041

error: Content is protected !!