Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Tại Rockland - Ottawa

Cần thợ nail biết làm bột, tay chân nước, lương bao & ăn chia, có chổ ở, khách da trắng, típ hậu. Xin gọi Cindy: (613) 252-6271

error: Content is protected !!