Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Oakville - Dundas / Hwy 403

Cần thợ biết everything, bio gel, dip, bao lương over ăn chia, giá bao tùy theo tay nghề. tiệm trong plaza lớn cạnh Bestbuy. Tiệm đông, khách sang, tip cao. Cần thợ chân tay nước. Đưa rước thợ Brampton or Kipling stationXin gọi Tina: (416) 505-9063Tony: (647) 969-8799

error: Content is protected !!