Tiệm Nails Oakville

Verified

Cần thợ nail biết làm everything bột, bio gel, eyelash extension, facial công việc lâu dài, chỗ làm thoải mái., full/part-time, bao lương hoặc ăn chia, khu khách da trắng, tip hậu.Xin gọi: (416) 893-4358(416) 893-8367

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT