Tiệm Nails Oakville

Cần thêm thợ tay chân nước hoặc thợ everything, dpping, biết design càng tốt. Tiệm đông, khách sang, tips nhiều, khu da trắng, chổ làm sạch sẽ. Pick up Kipling station. Xin gọi Tony: (647) 969-8799