Tiệm Nails Ở Whitby

Verified

Cần thợ bột giỏi, bao lương $130/ng. over ăn chia 6/4, và thợ chân tay nước. Lương từ $1200-$2000/week, công việc bảo đảm cho mùa ĐôngXin gọi: (905) 620-1440C-(905) 449-4147

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT