Tiệm nails ở Whitby

Verified

Cần thợ nails biết làm waxing, bio gel, shellac, acrylic, chân tay nước, bao $130-$140/ngày.Xin gọi Thanh:(905) 431-9442

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT