Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Ở Whitby

Verified

Cần nam nữ thợ nails, bao lương $130/ng. over ăn chia 6/4, lương $1200-$2000/week, công việc bảo đảm cho mùa Đông.Xin gọi: (905) 425-2518 C-(905) 449-4147

error: Content is protected !!