Tiệm nails ở Waterloo

Cần thợ full/part time làm chân tay nước, biết làm bột càng tốt,Xin gọi Tina: (519) 577-9657