TIN CẬP NHẬT

Tiệm nails ở vùng Alberta

Verified

Cần thợ nails và thợ chân tay nước, bao lương $3000/tháng hay ăn chia, có chổ ở, làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu: 10AM-8PM,. Thứ Bảy: từ 10AM-PM và cần thợ nails có kinh nghiệm, bao lương $4500/tháng, có chổ ở.Xin gọi: (587) 259-5377

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT