Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails ở St. Catharines

Cần nam nữ thợ nails biết làm everything hay tay chân nước, lương bao $120-$140/ngày hoặc ăn chia 6/4Xin gọi: (905) 325-8777 (647) 838-8906

error: Content is protected !!