Tiệm Nails ở Sincoe

Cách Brantford 30 phút, cần thợ nails biết làm bột, bao lương quanh năm, việc làm ổn định, bao ăn ở nếu cầnXin gọi: (519) 718-3839