Tiệm nails ở Pickering/Ajax/Whitby

Verified

Cần thợ nữ biết làm chân tay nước, part-time &full-time, tiệm rộng rãi, đông khách, bao lương & ăn chia. Xin gọi: (905) 619-3755 hoặc text: (647)-648-4339

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!