Tiệm nails ở PEI

Verified

Cần thợ nails và thợ chân tay nước, lương bao hay ăn chia tuỳ thợ(thợ mới ra nghề sẽ training thêm). Xin gọi hay nhắn tin Vicky: (902) 314-7363

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!