Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Ở Oshawa

Tiệm rộng thoáng, good location, gần Oshawa Shopping Mall Centre, lease còn dài, có 6 bàn, 6 ghế, 2 ph wax/massage rộng, lượng khách ổn định.Xin gọi: (416) 844-3314 (647) 831-6095

error: Content is protected !!