TIN CẬP NHẬT

Tiệm Nails Ở Oshawa

Verified

Tiệm rộng thoáng ở Oshawa, good location, gần Oshawa Shopping Mall Centre, lease còn dài, có 6 bàn, 6 ghế, 2 ph wax massage rộng, lượng khách ổn định (416) 844-3314647-831-6095

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!