Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Ở Oshawa

Verified

Tiệm rộng thoáng ở Oshawa, good location, gần Oshawa Shopping Mall Centre, lease còn dài, có 6 bàn, 6 ghế, 2 ph wax/ massage rộng, lượng khách ổn định Xin gọi: (416) 844-3314 (647) 831-6095

error: Content is protected !!