Tiệm Nails Ở Oshawa

Cần thợ nails gấp, bột, bao $120 trở lên over ăn chia 6/4 và 1 thợ tay chân nước.Xin gọi: (647) 609-5076