Tiệm nails ở Nova Scotia

Cần 2 thợ nails làm bột, bao lương $5000/th., làm từ: 10:00 AM-7:00 PM.Xin gọi: (902) 304-8204