Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Ở Newmarket

Cần gấp thợ nails biết làm móng bột, waxing, man, ped, lương bao $120/ng. hay ăn chia 6/4 tuỳ theo tay nghề, chủ vui vẻ, khách sang tip cao. Xin gọi: (416) 732-7103

error: Content is protected !!