Tiệm Nails Ở Mississauga

Cần sang gấp tiệm nails, 8 bàn, 8 ghế, 2 phòng wax, 1 phòng facial, trong plaza lớn, khu da trắng, vì lý do chuyển vùng. Xin gọi Kelly: (905) 822-0883(416) 890-4611