Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm nails ở Bowmanville

cách Tor. 45 phút, gần Oshawa. Cần thợ nails kinh nghiệm, biết everything, bao lương $150-$180/ngày over ăn chia 6/4, khu da trắng, khách sang, tip hậu, có chổ ở .Xin gọi: (289) 943-2889

error: Content is protected !!