Tiệm Nails ở Barrie

Verified

khu da trắng tip cao, cần gấp nhiều nữ thợ nails biết làm móng bột, chân tay nước, waxing & bio gel , lương $130/ngày over ăn chia, có ph. cho share ở lại, Xin gọi a. Ky: (416) 832-5630 (705) 727-9826

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!