Tiệm Nails Ở Barrie

Cần gấp nhiều nữ thợ nails, biết móng bột, bio gel chân tay nước, waxing càng tốt, lương bao cao hoặc ăn chia tùy kinh nghiệm. Có phòng cho share ở lại. Gọi: (416) 832-5630 (705) 727-9826