Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails ở Barrie

Cần nhiều nữ thợ nails chân tay nước, waxing càng tốt lương bao hoặc ăn chia tùy theo kinh nghiệm, có phòng cho share ở lại. Xin gọi: (416) 832-5630 (705) 727-9826

error: Content is protected !!