Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails ở Barrie

Verified

khu da trắng tip cao, cần gấp nhiều nữ thợ nails biết làm bột, chân tay nước, waxing & bio gel, lương $130/ng. over ăn chia, có ph.cho share ở lại. Xin gọi a.Ky: (416) 832-5630 (705) 727-9826

error: Content is protected !!