Tiệm nails Mississauga

Verified

Cần gấp thợ nails nam nữ biết làm everything, thợ chân tay nước, làm full time hoặc thứ 7, chủ nhật. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi: (905) 819-7832 (647) 515-5658

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT