Tiệm nails gần Square One, Miss.

Cần thợ làm móng, manicure, pedicure, làm 5 ngày/week, bao lương.Xin gọi: (647) 501-4392