Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Cách Toronto 4 Hr.

Cần thợ dưới 40 tuổi tay chân nước, shellac, giỏi, bao $800/wk, cần gấp thợ làm everything, $1000/wk. trên ăn chia 5/5, nhận học sinh làm tay chân nước trong mùa hè, không biết sẽ hướng dẫn. Xin gọi: (416) 839-7974

error: Content is protected !!