TIN CẬP NHẬT

Tiệm Nails Cách Toronto 4 Hr.

Verified

Cần thợ dưới 40 tuổi tay chân nước, shellac, giỏi, bao $800/wk, sẽ chỉ thêm, cần gấp thợ làm everything, giỏi, $1000/wk. trên ăn chia 5/5, nhận học sinh làm tay chân nước trong mùa hè, không biết sẽ hướng dẫn. Xin gọi: (416) 839-7974

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!