Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails Cách Toronto 1 tiếng 30 phút

Cần sang tiệm nails vì thiếu người trông coi, tiệm hoạt động trên 10 năm, good location, income cao, parking rộng, 8 bàn 8 ghế, 3 phòng wax, giá $285,000Xin gọi: (647) 545-5979

error: Content is protected !!