Thời Báo Vietnamese Newspaper

Tiệm Nails - Ajax

Cần nam nữ thợ nails biết làm bột, bio gel, waxing. Bao lương $700/5 ngày/tuần, trên ăn chia 6/4. Xin gọi: (647) 281-1358

error: Content is protected !!