TIN CẬP NHẬT

Tiệm Nail Trung Tâm Mississauga

Verified

Cần gấp nữ thợ nails biết làm everything, bột, bio gel, waxing, eyelash extensions, tiệm income cao, $1,200/ tuần, tiếp hậu cao.Xin liên lạc Tina: (416) 996-6676 (905) 848-3482

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT